การปลูก Farming Systems การปลูกเมล็ดกาแฟ

โดย Admin Pitbull Coffee 15/5/2561 เวลา 20:05 น.

การปลูก Farming Systems การปลูกเมล็ดกาแฟ

การปลูก (Farming Systems)
การปลูกเมล็ดกาแฟ

ปลูกโดยการนำเมล็ดไปเพาะ
บีบเปลือกออกมา ประมาณ1เดือนจะงอกออกมา คล้ายๆถั่วงอก
นำไปใส่ถุงดำอนุบาลจนกว่า 40-60 เซนติเมตรใช้เวลาประมาณเกือบปี 
นำไปลงดิน จะเริ่มให้ผลผลิตในปีที่3 และจะให้ผลผลิตเต็มที่ในปีที่5

การปลูกเมล็ดกาแฟจะแบ่งออกเป็น2ประเภท

การปลูกเป็นไร่ (Shade) 

จะให้ผลผลิตเยอะเก็บเกี่ยวง่าย รสชาติไม่เป็นเอกลักษณ์ ความหวานจะน้อยเพราะถูกสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่ตลอดเวลา
การปลูกใต้ร่มเงา (Undershade)

ไม่ถูกสังเคราะห์แสงจึงกักเก็บความหวานทำให้มีรสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์ของมันในแต่ละพื้นที่

ข้อควรระวัง : ต้นกาแฟยิ่งสูงจะยิ่งดูดสารอาหาร ดีที่สุดคือไม่ควรสูงเกิน 3 เมตร