ความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ ARABIKA

โดย Admin Pitbull Coffee 15/5/2561 เวลา 20:01 น.

ความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ ARABIKA

ความแตกต่างกันระหว่างสายพันธุ์ ARABIKA
สายพันธุ์ : อลาบิก้า
ถิ่นกำเนิด : ตำราปัจจุบันกล่าวว่ากำเนิดที่ประเทศเยเมน (YEMEN) แต่ตำราปัจจุบันกล่าวว่ากำเนิดในประเทศเอธิโอเปีย (ETHIOPIA)
ประเทศที่นิยมปลูก : ประเทศเวียดนามและประเทศลาว
โครโมโซม : 44 คู่
ระบบราก : รากของสายพันธุ์ARBIKA จะเป็นเส้นตรง
ดอก : มีลักษณะกระจายตัว
ปริมาณคาเฟอีน : 1-1.5%

Canephora (Robusta)
สายพันธุ์ : โรบัสต้า
ถิ่นกำเนิด : ประเทศอูกานด้า (Uganda)
โครโมโซม : 22คู่
ระบบราก : รากของสายพันธุ์ Robusta จะเป็นแนวนอน
ดอก : มีลักษณะเป็นพุ่มๆ 
ปริมาณคาเฟอีน : 2-3 % (มากกว่า 1 เท่า )